Hiển thị tất cả 4 kết quả

Chất liệu gỗ: Gỗ Xà Cừ

Công nghệ sản xuất: Công nghệ ép lạnh làm liền thớ gỗ.

Nhãn hiệu: Sản phẩm mang nhãn hiệu độc quyền Phú Sang.

Đóng gói: Được bao màng co đảm bảo vệ sinh an toàn.

Giá: Liên hệ

Kích thước: 250 x 350 x 23mm Chất liệu gỗ: Gỗ Xà Cừ. Công nghệ sản xuất: Công nghệ ép lạnh Nhãn hiệu: Phú Sang. Đóng gói: Bao màng co đảm bảo vệ sinh an toàn.

Giá: Liên hệ

Kích thước: 230 x 320 x23mm. Chất liệu gỗ: Gỗ Xà Cừ Công nghệ sản xuất: Công nghệ ép lạnh Nhãn hiệu: Phú Sang. Đóng gói: Màng co đảm bảo vệ sinh an toàn.

Giá: Liên hệ

1. Kích thước: 250 x 230 x 23mm 2. Chất liệu gỗ: Gỗ Xà Cừ 3. Công nghệ sản xuất: Công nghệ ép lạnh làm liền thớ gỗ. 4. Nhãn hiệu: Sản phẩm mang nhãn hiệu độc quyền Phú Sang. 5. Đóng gói: Được bao màng co đảm bảo vệ sinh an toàn.

Giá: Liên hệ

1. Kích thước: 200 x 300 x23mm 2. Chất liệu gỗ: Thớt vuông trung được sản xuất từ gỗ Xà Cừ 3. Công nghệ sản xuất: Công nghệ ép lạnh. 4. Nhãn hiệu: Phú Sang. 5. Đóng gói: Màng co đảm bảo an toàn vệ sinh.