Hiển thị tất cả 8 kết quả

Giá: Liên hệ

Kích thước: Đường kính 280mm, dầy 25mm. Chất liệu gỗ: Gỗ xà cừ Đóng gói: Sản phẩm được đóng gói mang nhãn hiệu độc quyền Phú Sang trong màng co.

Giá: Liên hệ

Kích thước: Đường kính 320mm, dầy 25mm. Chất liệu gỗ: Gỗ xà cừ Nhãn hiệu: Thớt mang nhãn hiệu độc quyền Phú Sang.  Đóng gói: Thớt được đóng gói bằng màng co đảm bảo an toàn vệ sinh

Giá: Liên hệ

Kích thước: Đường kính 260mm Chất liệu gỗ: Thớt được sản xuất từ gỗ Xà Cừ. Công nghệ sản xuất: Công nghệ ép lạnh hiện đại nhất thế giới về ngành gỗ. Nhãn hiệu: Sản phẩm được mang nhãn hiệu độc quyền Phú Sang. Đóng gói: Thớt được bao bởi màng co, đảm bảo veej [...]

Giá: Liên hệ

Nguyễn Văn Sang

Giá: Liên hệ

Kích thước: 250 x 350 x 23mm Chất liệu gỗ: Gỗ Xà Cừ. Công nghệ sản xuất: Công nghệ ép lạnh Nhãn hiệu: Phú Sang. Đóng gói: Bao màng co đảm bảo vệ sinh an toàn.

Giá: Liên hệ

Kích thước: 230 x 320 x23mm. Chất liệu gỗ: Gỗ Xà Cừ Công nghệ sản xuất: Công nghệ ép lạnh Nhãn hiệu: Phú Sang. Đóng gói: Màng co đảm bảo vệ sinh an toàn.

Giá: Liên hệ

Kích thước: 250 x 230 x 23mm Chất liệu gỗ: Gỗ Xà Cừ Công nghệ sản xuất: Công nghệ ép lạnh làm liền thớ gỗ. Nhãn hiệu: Sản phẩm mang nhãn hiệu độc quyền Phú Sang. Đóng gói: Được bao màng co đảm bảo vệ sinh an toàn.

Giá: Liên hệ

Kích thước: 200 x 300 x23mm Chất liệu gỗ: Thớt vuông trung được sản xuất từ gỗ Xà Cừ Công nghệ sản xuất: Công nghệ ép lạnh. Nhãn hiệu: Phú Sang. Đóng gói: Màng co đảm bảo an toàn vệ sinh.